SEM

SEMProdukta apraksts:
Irdens, pamatā veidots no minerālsubstrāta ar labām drenāžas īpašībām un zemu organisko vielu saturu ekstensīvajiem jumta dārziem.
Pielietojums:
Ieteicams jumtiem ar zemu nestspēju.
Ieguvumi:
  • Siltumizolācijas uzlabošana
  • Lietus ūdeņu drenāža
  • Papildus dekoratīva un ekoloģiska  platība

Kontakforma