Projektēšana

ProjektēšanaIr nepietiekami tiekties uzlabot apkārtējo vidi, ir jādara konkrēti soļi, lai tā atveseļotos, lai kļūtu vēl mājīgāka un skaistāka. Mūsu kompānija piedāvā pakalpojumus un produkciju, ar kuru palīdzību Jūs varēsiet ieviest dabiskumu savā veidotajā jumta darzā. 1

Jumta dārzu ekonomiskās priekšrocības:

 • Bez zemes gabala teritorijas paplašināšanās palielinās zaļā telpa. Tā rezultātā uzlabojas dzīves un darba kvalitāte.
 • Atrisina nokrišņu izmantošanu, piemēram laistīšanai. Samazina ūdens un kanalizācijas patēriņus.
 • Ziemā kalpo, kā papildus ēkas siltināšana, vasarā kā kondicionēšana. Samazina fizisku, ķīmisku, kā arī bioloģisku slodzi uz ēkas izolācijas slāņa, ar ko nodrošina būves ilgspējību.
 • Palielina skaņas un siltumizolāciju būvē.
 • Liela atbildība celtniecības darbos, dod pozitīvu vērtējumu no īpašnieka puses.

Jumta dārzu ekoloģiskās priekšrocības:

 • Apdzīvotās vietās arvien vairak parādās teritorijas floras un faunas attīstībai. Līdz ar to veicinot un atbalsot dabas un ainavas saglabāšanu.
 • Jumta dārzi savāc nokrišņus, līdz ar to samazina slodzi uz lietus ūdens kanalizācijas akām.
 • Samazina ārējās temperatūras vibrācijas ietekmi uz būvi, absorbē saules starus un palielina gaisa mitrumu – tāda veidā, uzlabojot mikroklimatu.
 • Absorbē lielāko daļu no indīgām vielām, kas ir sastopamas pilsetvidē, samazina vides piesārņojumu.
 • Visefektīvakais veids saules enerģijas izmantošanā – ir fotosintēze.

Plānojot un ierīkojot jumta dārzu jāņem vērā

ProjektēšanaVēja slodze

Vēja iedarbībā ēkas tiek pakļautas spiedes, vilkmes un berzes/bīdes spēkiem, kuru intensitāte ir atkarīga no vēja ātruma, virziena, kā arī ēkas augstuma un formas. Zaļo jumtu slāņi jāieklāj tā, lai uzstādīšanas laikā un pabeigtā stāvoklī tie būtu noturīgi pret vēja slodzēm. Zaļo jumtu virsmas pretestība pieaug līdz ar augu intensīvāku iesakņošanos. Ir trīs dažādu vēja slodžu zonas:
 • stūru zonas ar ļoti augstām slodzēm
 • jumta kores un malu zonas ar lielām slodzēm
 • centrālā daļa ar mazākām slodzēm (jāveic precīzāki mērījumi).

Negadījumu profilakse

Veicot jebkurus darbus augstumā, jābūt piesardzīgam un strikti jāievēro veselības un drošības priekšraksti. Tieši tas pats attiecas uz jumta dārzu ierīkošanu. Vienmēr jāievēro spēkā esošie priekšraksti par darbiem augstumā un to veikšana jāuztic tikai kvalificētiem strādniekiem ar atbilstošu sertifikātu un apmācību.

Ugunsdrošība

Zaļajiem jumtiem jābūt noturīgiem pret nejaušu uguni un starojuma siltumu. No uguns aizsardzības viedokļa mēs par tādām uzskatām tās virsmas,  kas ir noturīgas pret uguni vai ir ar cieto segumu un atbilst šādām prasībām:

 • Intensīvie jumta dārzi, kas tiek regulāri laistīti un kopti, vai arī ierīkoti ar biezāku augsnes slāni, ir noturīgi pret nejaušu uguni un tiek uzskatīti par cietā seguma jumtiem.
 • Tie ekstensīvie zaļie jumti, kurus klāj galvenokārt zemie augi (laimiņi, graudzāles,...), var tikt kvalificēti par ugunsdrošiem tikai tad, ja tie atbilst šādām prasībām:
  • augšņu maisījuma slāņa biezums ir vismaz 3 cm un tā organisko vielu saturs ne augstāks par 20%,
  • celtnes daļas ir atdalītas ar ugunsdrošām sienām, kur vienas zonas garums nepārsniedz 40 m un atdalošās konstrukcijas materiāls nav uzliesmojošs, tā augstums ir 30 cm vai platums ir vismaz 1 m,
  • ap atverēm jumta virsmā un ap jumta lodziņiem jāizveido 0,5 m plata oļu vai betona plākšņu aizsargjosla,
  • ēkās, kas tiek savienotas ar starpsienu, no nedegoša materiāla ir jāizveido vismaz 1 m plata josla, kura nekad netiks apstādīta ar augiem.

Pēc ekstensīvo zaļo jumtu ierīkošanas un nodošanas sākas augu dabiskā attīstība. Mēs to varam ietekmēt tikai nedaudz - ar kultivēšanas pasākumiem, piem., pilnīgu izgriešanu vai likvidējot noteiktus augus. Noteiktu sugu pārstāvji, jaunievestie augi, garie augi vai tādi, kas nomāc vietējās sugas, piem., daži tauriņziežu augi (Fabaceae), jāiznīcina jau agrīnā stadijā.

Ekstensīvo zaļo jumtu gadījumā kopšana pēc ierīkošanas un nodošanas jāveic tik ilgi, līdz augu sega ir izveidojusies vismaz par 90% no noteiktā līmeņa. Atkarībā no stādīšanas metodes un augu lieluma, kopšana var būt jāveic pat ilgāk par 2 gadiem. Šajā periodā ir svarīgi nodrošināt ar barības vielām jo īpaši vienslāņa zaļo jumtu augšņu maisījumu. Parasti viena vai divas pārbaudes gadā ir pietiekamas, lai noskaidrotu, kādi uzturēšanas darbi jāveic.
Skat. kopšana2

Jumta dārzu projektēšana, izmantojot Diadem jumta sistēmas

Ekstensīvajā jumta dārzā Diadem® 150 ir ekoloģisks aizsargslānis, kam ir tehnoloģiskas un ekonomiskas priekšrocības. Kā arī tam ir labi rādītaji uz mikroklimata ietekmi, lietusūdens un citiem nokrišņiem.

Funkcijas
Videi draudzīgs jumta aizsargslānis, kuram piemīt visas tālāk aprakstītās priekšrocības.

Pielietojums
Iesakām izmantot būvēs ar ierobežotu nestspēju un vietās, kuras netiek vai arī tiek ekspluatētas reti.

Priekšrocības
 • Uzlabotas siltumizolējošās īpašības.
 • Lietus ūdens uzkrāšanas un lietusgāzes plūdu aizkavēšanas iespēja.
 • Dabiskāka apkārtējā vide.
 • Var pielietot vairākumā jumta konstrukciju ar zemu nestspēju.

Diadem® 150 ir vairākslāņu zaļo jumtu sistēma, kuru veido aizsargmembrāna, drenējošais slānis, filtrējošā membrāna un ar minerāliem bagāts augu substrāts.

DIADEM 150

Daļēji intensīvam jumta darzam ir piemērots Diadem® 350. Tas ir darzs uz jumta ekonomiskajā klasē ar salīdzinoši vienkāršiem tehniskiem risinājumiem. Zaļš un ekspluatējams jumts.

Funkcijas
Šāda tipa zaļajam jumtam ir ne tikai labvēlīga ietekme uz apkārtējo vidi; tās pievienotā vērtība ir arī iegūtā zaļā atpūtas zona.

Pielietojums
Šādu pielietojumu jumta dārzam iesakām, ja vēlaties izveidot patīkamu apkārtējo vidi uz jumta, kuru varēs izmantot apartamentos dzīvojošie vai strādājošie.

Priekšrocības
 • Piemērota ikdienas lietošanai.
 • Pieaug īpašuma vērtība.
 • Iespējami dažādi dizaina varianti.
DIADEM 350

Intensīvs zaļā jumta tipa dārzs ar lietus ūdens izmantošanu, kas visvairāk no citiem ir līdzīgs tradicionālam dārzam, kā pēc formas, tā pēc ekspluatācijas iespējām.

Funkcijas
Radīt daudzveidīgu un ainavisku dārzu uz jumta.

Pielietojums
Šīs sistēmas izmantošana intensīvā jumta dārziem ir ieteicama vietās ar izturīgu nesošo konstrukciju.

img 037p

Jumta dārzs zemes līmenī ir pilnvērtīgs dārzs.

DIADEM 1200
Diadem 150

DIADEM® 150

Ekstensīva jumta dārzu sistēma

Lasīt vairāk...
diadem 350

DIADEM® 350

Daļēji intensīva jumta dārzu sistēma

Lasīt vairāk...
diadem 750

DIADEM® 750

Intensīva jumta dārzu sistēma

Lasīt vairāk...
diadem 1200

DIADEM® 1200

Zemes līmeņa jumta dārzu sistēma

Lasīt vairāk...