Kopšana

KopšanaZāliena un stādījumu kopšana

Par jumta dārzu kopšanu jādomā jau projekta plānošanas stadijā. Ir jāapsver kā tiks nodrošināta pienācīga piekļuve un laistīšana. Kā arī jāparedz augu atjaunošanas un pārstādīšanas darbi. Plānojot zālienu, jāparedz tā regulāras pļaušanas iespējas, kas jāveic ne retāk kā reizi nedēļā.

Ekstensīvie jumta dārzi – regulāra jumta apsekošana ir jāveic kamēr augi ieaugas un augu sega pārklāj 90% no jumta platības. Turpmāk jumts ir jāapseko 2-3 reizes gadā veicot mēslošanas un kopšanas darbus atbilstoši augu prasībām. Jāseko līdzi, lai oļu laukumi būtu tīri no nezālēm un augiem.

Daļēji intensīvi jumta dārzi – jāveic regulāra jumta dārza apsekošana un kopšana, jānodrošina laistīšana, ja tas nepieciešams augiem. Jāseko līdzi, lai oļu laukumi būtu tīri no nezālēm un augiem.

Intensīvi jumta dārzi un jumta dārzi zemes līmenī - kopšana neatšķiras no piemājas dārziem. Jāveic regulāra zāliena un stādījumu kopšana un citu elementu regulāra apkalpošana. Jāseko līdzi, lai oļu laukumi būtu tīri no nezālēm un augiem.

Notekūdeņu sistēma

Lai notekūdeņu novadīšana būtu efektīva, tad jebkuram jumta dārzam ir jāparedz oļu joslas pa perimetru un ap notekūdeņu savākšanas akām. Kopšanas procesā šīs oļu joslas ir regulāri jāattīra no nezālēm. Visbiežāk ekstensīvajos jumta dārzos šajās joslās sasējas augi, kas aug uz jumta, bet nedrīkst pieļaut iespēju viņiem tur turpināt augt. Oļu joslām un laukumiem ir jābūt tīriem, lai notekūdeņi varētu brīvi notecēt pa tiem paredzētajām vietām. Ja šī sistēma nespēs funkcionēt pilnvērtīgi, tad krājoties ūdenim, var rasties neparedzēti bojājumi kopējai jumta konstrukcijas sistēmai. 1

Ugunsdrošība

Ugunsdrošība

Jumta dārziem jeb zaļajiem jumtiem jābūt noturīgiem pret nejaušu uguni un starojuma siltumu. No uguns aizsardzības viedokļa par tādām uzskata tās virsmas, kas ir noturīgas pret uguni vai ir ar cieto segumu un atbilst šādām prasībām:

 • Daļēji intensīvi, intensīvi un jumta dārzi zemes līmenī tiek regulāri kopti un laistīti tamdēļ ir noturīgi pret nejaušu uguni un tiek uzskatīti par cietā seguma jumtiem.
 • Ekstensīvi jumta dārzi, kurus klāj galvenokārt zemie augi, var tikt kvalificēti par ugunsdrošiem tikai tad, ja tie atbilst šādām prasībām:
  • Substrāta slāņa biezums ir vismaz 3 cm un tā organisko vielu saturs ne augstāks par 20 %,
  • Ap atverēm jumta virsmā un ap jumta lodziņiem jāizveido 0.50 m plata oļu vai betona aizsargjosla.

Nepieciešamie jumta dārzu un to uzturēšanas darbi par kuriem nedrīkst aizmirst!

 • nodrošināšana ar barības vielām,
 • koku atvašu un citu nevēlamu augu likvidēšana,
 • atjaunojošā apgriešana,
 • atkārtota zāliena sēšana nesaaugušās teritorijās,
 • papildu augu stādīšana vai atjaunošana nesaaugušās teritorijās,
 • augšņu maisījuma papildināšana erozijas gadījumā,
 • tehnisko ietaišu attīrīšana no veģetācijas,
 • drošības ceļu un citu virsmu atbrīvošana no lapām un augu daļām,

Tehniskā apkope

Jumta dārza kopšanā visas iepriekšminētās darbības ir jāparedz un jākoordinē, tās ir jāveic profesionāliem darba veicējiem.

Tehniskā apkope

Līdz ar citiem svarīgiem uzturēšanas darbiem jāveic arī tehnisko ietaišu apkope. Īpaša vērība jāpievērš šādiem aspektiem:

 • laistīšanas un/vai ūdens novadīšanas ietaišu, kas atrodas jumta notekcaurulēs vai kontroles lūkās, darbspējai,
 • kontroles lūku, laistīšanas aprīkojuma, drenāžas cauruļu un notekcauruļu attīrīšana no netīrumiem un nosēdumiem,
 • apmaļu, stiprinājumu, virsmas iekārtu un citu arhitektonisko elementu stabilitātei.

Regulāri jānovāc augu daļas un nosēdumi, kas traucē oļu uzbēruma funkcionalitātei ap tehniskajām ietaisēm, atdalošo oļu joslu, savienojumu un pārsegumu normālai funkcionēšanai.