Daļēji intensīvi jumta dārzi

Daļēji intensīvi jumta dārziDaļēji intensīvais jumta dārzs ir ekstensīvā un intensīvā jumta dārza apvienojums, t.i uz noteiktas jumta daļas ir paredzēts uzturēties cilvēkiem, bet pārējā daļa ir dekoratīva.

Ieguvumi:

 • Piemērots ikdienas lietošanai
 • Palielina īpašuma vērtību
 • Efektīva telpas izmantošana
 • Uzlabo siltumizolāciju un kondicionēšanu (vasarā)
 • Iespējami dažādi dizaina risinājumi
 • Lietus ūdeņu aizkavēšana, izmantošana (uzlabo lietus ūdeņu savākšanu stipra lietus laikā)
 • Ierīkošana ir ekonomiskāka kā intensīvajiem jumta dārziem
 • Aizsargā hidroizolāciju.

Augu izvēle daļēji intensīvajiem jumta dārziem

Izvēloties augus daļēji intensīvajiem jumta dārziem jāņem vērā jumta nestspēja jumta noteiktos punktos, kā arī specifiskā jumta apstākļu ietekme - vēja, saules un sala iedarbība. Izvēloties noteikta veida substrātu, jāizvēlas augi ar līdzīgām augšanas prasībām.
Augiem ārpus drošības zonām iepriekš ir jāparedz kā tie tiks laistīti un kopti. 1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Daļēji intensīvi jumta dārziBūvniecības labā prakse

Ēkas projektēšanas laikā jāparedz jumta dārzam nepieciešamā jumta nestspēja. Ieteicams paralēli izstrādāt jumta dārza projektu, tādejādi iespējams plānot, ka atsevišķos punktos , iespējams, būs vajadzīga lielāka nestspēja.

Projektējot jumta dārza hidroizolāciju, tās augšējam slānim jābūt sakņu izturīgam (speciāls bitumena hidroizolācijas slānis, PVC u.c.).

Virs lietus ūdeņu izvada vietām jāparedz ierīkot piekļuves punkti , lai varētu tos atrast, apsekot un tīrīt. Ieteicams izmantot šim nolūkam paredzētās inspekcijas kārbas (KSE, KSA,KSR,TRH).

Katram jumta laukumam vajadzētu paredzēt vismaz divus drenāžas izvadus.

Ap inspekcijas kārbām, jumtu logiem un jumta perimetru ieteicams izveidot 300-500mm platu oļu vai tamlīdzīgu materiālu joslu, kuru atdala ar norobežojošajiem elementiem (piem. KLS).

Lietus ūdens novadīšanai jumta pamatni būvē ar 2-3% slīpumu.

Ja daļēji intensīvais jumta dārzs tiek būvēts paaugstināts no zemes, tam jāparedz drošības sistēmas gan apmeklētājiem gan apkalpojošajam personālam (piem. FLG, ADZ, DRS).

Daļēji intensīvie jumta dārzi:

 • Izmantojot dažādu materiālu kombināciju, iespējams panākt dekoratīvu jumta dārzu ar zemākām izmaksām
 • Substrāta slānis 300mm
 • Piesātināta (ar ūdeni) daļēji intensīvā jumta masa 350kg/m2

Galerijas

Ekstensīvi jumta dārzi
Daļēji intensīvi jumta dārzi
Intensīvi jumta dārzi
Zemes līmeņa jumta dārzi