FLG pārvietojama sistēma

FLG pārvietojama sistēmaProdukta apraksts:
Diadem FLG pārvietojamā sistēma ir paredzēta izmantot būvniecības un apkalpošanas darbu laikā uz horizontālajiem jumtiem pēc standarta EN795. Jumta augstumam jābūt vismaz 2m, bet slīpumam līdz 50. Sistēmas balasts ir 8mazāki betona elementi. Visas sistēmas komponentes ir nerūsējošas un nepūstošas. Sistēma ir iepakota koka kārbā. Sistēma ir ātri un ērti montējama un izjaucama. Pēc apkalpošanas vai būvniecības darbu pabeigšanas sistēma ir vienkārši saliekama un pārvietojama uz nākošo objektu.
Pielietojums:
Sistēmas lietošana ir saskaņā ar standartiem : DIN EN 795:1996, DIN EN 795:1996/A1:2000
 • Vienlaicīgi FLG var izmantot viens cilvēks ar iekļautu kritiena bloķētāju, saskaņā ar EN 355
 • FLG pārvietojamā sistēma nav savienojama ar kādu citu sistēmu vai kritiena bloķētāju, kas nav testēti ar šo sistēmu kopumā
 • Uzstādot FLG sistēmu, jāņem vērā sekojoši jautājumi: - Vismaz 2,5m no jumta malas. –brīvās krišanas attālums jāmēra izmantojot sekojošu formulu: Pieņemsim, ka X attiecas uz tālāko darba punktu starp FLG pārvietojamo sistēmu un jumta kori; bet Y attiecas uz tuvāko darba punktu starp FLG sistēmu un jumta kori. Šajā gadījumā nepieciešamais brīvā kritiena attālums ir vismaz (X-Y)m +1 papildus brīvā kritiena metrs.
 • Diadem FLG pārvietojamo sistēmu aizliegts izmatot sala apstākļos vai zibens laikā
 • Aizliegts izmantot sistēmu jumta vietās, kur ir eļļainu vai slidenu vielu klātbūtne
 • Sistēmu aizliegts uzstādīt vietās, kur uz jumta izveidojušās peļķes
 • Pirms sistēmas uzstādīšanas ir jāpārliecinās, ka virsma ir piemērota un zem tās neatrodas sīkas daļiņas un oļi.

Pirms katras FLG pārvietojamās sistēmas lietošanas reizes ir vizuāli jāpārliecinās par tās stāvokli – vai tā nav bojāta, spēs radīt nepieciešamo pretestību, un ir samontēta atbilstoši ražotāja instrukcijām. Tāpat arī jāpārbauda personālais drošības aprīkojums ,un jāpārliecinās ka tas ir nostiprināts atbilstoši ražotāja norādījumiem. Ja rodas šaubas par sistēmas vai tās daļas atbilstību, nekavējoties jāpārtrauc FLG pārvietojamās sistēmas izmantošana un par to jāinformē ražotāja autorizētie pārstāvji. Tikai viens cilvēks (līdz 100kg) ar nepieciešamo personālo drošības aprīkojumu var nostiprināties vienam enkurošanas punktam. Šajā gadījumā jāpārliecinās par sekojošiem nosacījumiem:

 • Drošības virves atbilst standartam EN361
 • Noturošā sistēma atbilst standartam EN358
 • Kritiena bloķētājs atbilst standartam EN360, kas ir sertificēts horizontālai lietošanai
 • Štrope atbilst standartam EN 354 ar triecina slāpētāju EN 355. Ieteicams meklēt padomu par Peronālo drošības aprīkojuma izvēli lietošanai  ar FLG sistēmām no ražotāja.

Strādnieka personālā drošības josta ar karabīni ir piestiprināta pie enkurošanas punkta drošības gredzena. Var izmatot tikai brīvi pārvietojamās karabīnes. Karabīnēm jābūt droši nostiprinātām saskaņā ar ražotāja instrukciju. Izmantojot darba pozicionēšanas sakabi, pastāvīgi jāpielāgo virves garums lai tā būtu nospriegota, tādejādi samazinot iespēju nokrist pār jumta malai. Iekārtas kontroles birkai ir jābūt piestiprinātai pie drošības riņķa. FLG pārvietojamā sistēma ir paredzēta izmantot vienlaicīgi vienai personai un nav paredzēts pie tās stiprināt jebkādu citu papildus svaru. Kritiena gadījumā ir stingri aizliegts lietot sistēmu atkārtoti. Par to jāinformē ražotājs vai tā autorizētais uzņēmums. Lietojot drošības sistēmu, tai līdzi jābūt sekojošai informācijai:

 • Izgatavotāja nosaukums
 • Uzstādīšanas gads

Pirms katras FLG pārvietojamā sistēmas

Ieguvumi:
 • Nav nepieciešama mehāniska fiksācija un hidroizolācijas bojāšana
 • Iespējams uzstādīt jumtiem ar slīpumu līdz 50
 • Iepakota atbilstošā koka kārbā
 • Viegli uzstādāma
 • CE marķējums
 • Atbilst standartiem DIN EN 795 un 795/A1
 • Neveidojas siltuma tilti
 • Brīvība pārvietoties visos virzienos