FLG-50 Lineāra sistēma

FLG-Line-30.1-C Lineāra sistēmaProdukta apraksts:
Drošības noteikumi paredz nodrošināt drošus darba apstākļus augstumā. Lai novērstu krišanas iespēju, jāizbūvē darbinieku drošības aprīkojuma stiprinājuma punkti. FLG ir zibens aizsardzības un drošības sistēma, kas uzstādīta nebojājot hidroizolāciju. Augstums 500mm. Sistēma darbojas izmantojot jumta dārza substrāta svaru.
Pielietojums:
 • Iespējams uzstādīt visiem zaļajiem jumtiem ar slīpumu 50 un minimālo balasta svaru 80kg, ko nodrošina substrāts, oļi un bruģis.
 • FLG-Line-50 lineāro sistēmu var droši izmantot vietās, kur brīvais kritiens ir vismaz 3,5m.
 • FLG-Line-50 lineāro sistēmu var izmantot tikai atbilstoši instruēts personāls
 • Sistēmu vienlaicīgi var izmantot divi cilvēki. Šiem cilvēku drošības aprīkojumam jābūt nofiksētam atšķirīgos sistēmas nodalījumos, starp kuriem ir viens brīvs posms.
 • FLG sistēma ir jāpārbauda reizi 12 mēnešos, lai pārliecinātos par tās atbilstību drošības prasībām. Šādu pārbaudi jāveic sertificētam FLG inspektoram. Katra pārbaude ir atbilstoši jādokumentē un tās atzīmei ir jābūt piestiprinātai uz drošības sistēmas troses.
 • Sistēmas pielāgojumi vai izmaiņas jāsaskaņo ar izgatavotāju. Gadījumā ja tas netiek ievērots, tas var radīt nopietnus ievainojumus vai nāvi.
 • FLG sistēmu var izmantot vienīgi lai piestiprinātu drošības aprīkojumu. Aizliegts nostiprināt kādu citu ierīci vai objektu, kas var bojāt vai traucēt sistēmas darbību.
 • Nelietot FLG sistēmu stipra vēja apstākļos vai salā.
 • Stingri jāievēro visas FLG sistēmas un drošības aprīkojuma instrukcijas.
 • Ja ir notikusi kritiena aizkavēšana ar FLG sistēmu, to aizliegts izmantot atkārtoti. Šajā gadījumā sistēmas bojātās vietas ir jāuzstāda no jauna un jāpārbauda sertificētam speciālistam.
Ieguvumi:
 • Ātra un vienkārša uzstādīšana
 • Nebojā jumta hidroizolāciju
 • Neveidojas „siltuma tilti”
 • Iespējams izmantot jumtiem ar slīpumu līdz 50
 • Notur spēkus visos virzienos
 • Izgatavots no pilnībā nerūsējošiem materiāliem
Papildaprīkojums:
 • Personālais drošības aprīkojums